Sunday, January 20, 2013

nurturing innovative thinkers

Program rintis I Think yang dijalankan di SMK Hutchings telah dirancang dan dimulakan dengan lancar.
usaha untuk membawa keseronokan dalam pembelajaran dan membentuk pemikir yang inovatif telah dilaksanakan dan urid memberi sambutan yang positif.

usaha penambahbaikan akan dijalankan secara berterusan agar objektif program akan tercapai sepenuhnya.
Terima kasih kepada J/k Pemandu dan warga Hutchings yang mempamerkan keterbukaan menerima perubahan.
syabas! 

No comments:

Post a Comment