Sunday, October 21, 2012

man of honour

Ketika murid lain sedang bercuti (cuti peristiwa selepas HAC) 5 orang murid ini telah datang membantu Pengetua mengecat semua maja murid. Usaha ini bertujuan untuk menjadikan meja-meja murid sesuai dan lulus digunakan sebagai meja peperiksaan Penilaian Menengah Rendah yang akan bermula pada 9 September 2012.
Terima kasih ....

No comments:

Post a Comment