Sunday, October 21, 2012

jasa mu dikenang

Selaras dengan MBMMBI, Progran NILAM, Kempen membaca dan Akhbar Dalam Kelas (ADK), penajaan akbar tersebut membawa banyak manfaat kepada anak murid Hutchings melalui P & P dan aktiviti KK akademik.
Terima kasih atas penajaan tuan.

No comments:

Post a Comment