Thursday, May 5, 2011

pembinaan modal insan ... man of honour

jika di dalam baik maka yang keluar juga baik. oleh itu pembinaan insan perlu didekati melalui minda dan hati (kerohanian). Atas bantuan $$ PIBG sekolah, program keagamaan / budaya dijalankan untuk membina kejatian anak Hutchings dan juga berusaha ke arah pencapaian 1 Malaysia. "Actions speak louder than words". Terima kasih PIBG dan semua pihak yang membantu menjayakan sambutan Tahun Baru Tamil yang diraikan pada 27 April 2011.
salam sejahtera.

No comments:

Post a Comment