Wednesday, September 19, 2012

Usaha Pembudayaan PBS


Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu kaedah penilaian baru yang dilaksanakan oleh KPM untuk meningkatkan kerberkesanan dan kemenjadian murid. Pihak pengurusan sekolah mengadakan program untuk memberi penjelasan kepada murid dan waris supaya mereka memahami dan menghayati prinsip, objektif dan cara pentaksiran yang akan dilaksanakan.
Usaha pembudayaan ini amat penting untuk meningkatkan penlibatan waris dalam perihal pendidikan anak mereka.


No comments:

Post a Comment