Wednesday, September 19, 2012

Terima kasih .... cikgu

Jasa guru hanya boleh dibalas dengan mengamalkan segala pengajaran dalam kehidupan kita. Permainan bersama antara guru dengan murid telah diadakan dan murid mengadkan persembahan di Dewan SMK Hutchings untuk menghibur guru-guru mereka.

No comments:

Post a Comment