Wednesday, September 19, 2012

annual dinner ... organised by ex-students

Bekas guru, bekas murid, guru semasa dan barisan pentadbir menghadiri jamuan tersebut yang diadakan di tapak perhimpunan terbuka smk Hutchings.

No comments:

Post a Comment