Thursday, March 15, 2012

SMK Hutchings mampu dan berkebolehan ...


Amanah diberi, tugasan disempurnakan ... imej Hutchings dimartabatkan. Pengelolaan Pertandingan Bola Keranjang 18 TKH (lelaki & perempuan) MSSPP, Zon Pulau dilaksanakan dengan sempurna ata kerjasama dan komitmen semua AJK yang terlibat. Keupayaan dan kemampuan Hutchings terbukti melalui pemyempurnaan tugas dan bukan kata-kata sahaja. Terima kasih dirakamkan kepada semua pihak yang membantu secara langsung atau bantuan kewangan sehinggakan kejayaan ini diperoleh. Hutchings boleh! Dengan iltizam dan kesungguhan, sudah pasti kita akan mampu meletakkan Hutchings di persada yang lebih tinggi selaras dengan trnsformasi pendidikan negara. Terima kasih .... Jasa mu dikenang.

No comments:

Post a Comment