Friday, October 14, 2011

Pembinaan Modal Insan


Dalam usaha membentuk insan yang mulia, pihak sekolah sering mengadakan kerjasama dengan institusi luar termasuk balai polis. Taklimat dan ceramah sentiasa diadakan supaya murid-murid akan sentiasa diperingatkan akan bahaya perlakuan jenayah. Pihak sekolah amat menghargai sokongan dan kerjasama yang diberikan dan berharap usaha bersama ini akan diteruskan demi kepentingan anak murid Hutchings.

No comments:

Post a Comment