Tuesday, March 22, 2011

making dreams come true


salam sejahtera,
dalam usaha membawa kejayaan kepada anak murid Hutchings,
pihak sekolah telah merangka banyak program untuk membantu mereka.
yang terkini adalah mencari dana untuk menaja program peningkatan prestasi murid dan juga kebajikan murid-murid yang memerlukan bantuan. Marilah kita menghulurkan bantuan untuk membantu anak Hutchings menyempurnakan impian mereka. janganlah mereka ditiadakan peluang untuk mencapai kejayaan kerana kemiskinan. sebarang bantuan dialu-alukan khususnya kewangan, sila alamatkan kepada "Pengetua SMK Hutchings" dengan catatan ... "Making dreams come true".
jasa mu didahului dengan ribuan terima kasih.
" TANGAN YANG MEMBERI ADALAH LEBIH BAIK DARIPADA TANGAN YANG MENERIMA"

No comments:

Post a Comment